Misyon, Vizyon & Değerlerimiz

VİZYONUMUZ

Yurt içi ve yurt dışı pazar payını genişletmek, yeni çözümler oluşturmak, marka bilinirliğini arttırmaktır.

ODYA Teknoloji’nin 4 ana değeri, müşteri odaklılık, kalite bilinci, yenilikçilik ve samimiyet olarak belirlenmiştir. Bugüne kadar bu değerler çerçevesinde çalışmış ve yer alınacak yeni projelerde de bu algı daima güçlendirelecektir.

DEĞERLERİMİZ

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Müşterilerimizin ihtiyaç duydukları çözümleri üreterek hizmetimizden en yüksek faydayı elde etmeleri ile koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

KALİTE BİLİNCİ

Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını: tanımlamış kapsam, süre ve maliyet çerçevesinde, kalite yönetim sistemi isteklerini yerine getirerek gerçekleştirmektedir.

SAMİMİYET

Tüm faaliyetlerimizi yerine getirirken özü sözü bir olmak, birbirimize, müşterilerimize, iş ortaklarımıza karşı saygılı ve mütevazi olmak, bildiklerimizin ve inandıklarımızın arkasında durabilmektir.

YENİLİKÇİLİK

Katma değer yaratacak ve farklılık oluşturacak yeni fikir ve yöntemleri geliştirmeyi çalışma prensibi haline getirmek ve sürekli kılmak.