Endüstri 4.0 Nedir ?

Endüstri 4.0; İş süreçlerinin veriye dayalı bilimsel metotlarla yönetildiği, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri ve Makinalar Arası İletişim teknolojilerinin birlikte kullanılması ile ortaya çıkan yeni Sanayi Devrimi’ne verilen isimdir.

Bu teknolojilerle birlikte üretim sahasındaki tüm ekipmanın kendine özel bir internet adresi ile tanımlandığı sistem mimarisi içinde; tüm süreçlerdeki her an üretilen tüm verilerin depolandığı, kullanıcı tanımlı formüller ve algoritmalarla işlendiği, Büyük Veri Analitiği yoluyla süreç yöneticileri için «Anlamlı Bilgi» haline getirildiği ve kural bazlı senaryolarla otonom üretim süreçlerinin kurgulandığı bir Akıllı Üretim altyapısı oluşacaktır. Diğer bir deyişle, şirket varlıkları içerisindeki tüm donanım ve yazılımların ideal bir entegrasyonu hedeflenmektedir.

Endüstri 4.0 başlığı altında devrim niteliğinde değişiklikler ve benzersiz olanaklar vaat eden bu teknoloji dalgasını yakalamak için ;

– Veri üreten noktalar

– Üretilen veriyi aktaran haberleşme altyapısı

– Aktarılan veriyi işleyip, raporlayan Büyük Veri yazılımları

– Makinalar arası iletişimi sağlayan bir haberleşme ağı oluşturulmalıdır.

Bütünsel bir yaklaşım içerisinde bu vizyonu hayata geçirmek için tüm Dünya’da yoğun bir şekilde ürünler, standartlar, uygulama pratikleri geliştirilmektedir. Endüstri 4.0 Devrimi’ni yakalamak için işletmelerin önünde kesin hatlarla belirlenmiş, tek bir yol haritası yoktur. Şirketler ancak kendi vizyonları, hatta bu devrimin mümkün kılacağı yeni iş modelleri ve varoluş nedenleri – misyonları – doğrultusunda belirleyecekleri stratejiler ile Endüstri 4.0’a ulaşabilir.

ODYA Teknoloji, bilişim ve endüstri sektörlerindeki bilgi ve tecrübesini harmanlayarak yol haritanızı oluşturmanızda ve vizyonunuza adım adım ulaşmanızda çözüm ortağınız olabilir.

Detaylı bilgi için: endustri4.0@odya.com.tr

Üretim tesislerinin farklı noktalarındaki yöneticiler ile sorumlu personel, yüzlerce farklı parametreyi izlemek ve kontrol altında tutmakla görevli. Birçok farklı noktada her an binlerce veri ortaya çıkmakta…

İşletmeler adeta bir Veri Okyanusu içinde yüzüyor. Bu verileri analiz etmek, geçmiş verilerle kıyaslamak ve gelecek için «Anlamlı Bilgi» haline getirmek için defterlere manuel girişler yapmak ve kayıtları vardiya periyotlarında gözden geçirmek yeterli değil. Veri Okyanusu’nda yolumuzu bulabilmek için Büyük Veri Yazılımları zaruri bir hal aldı. Endüstri 4.0 Vizyonu ile binlerce veriyi anlık olarak, kişiye özel, genişletilebilir, ortamdan bağımsız, anlamlı ve otomatik raporlar haline getirmek artık mümkün.

Detaylı bilgi için: endustri4.0@odya.com.tr

Büyük Veri, veri odaklı bilimsel yönetim ilkelerinin altyapısını oluşturan algoritma ve kullanıcı tanımlı performans kriterlerine dayalı matematiksel analiz ve modelleme yöntemlerinin genel ismidir. Büyük Veri’nin temelleri 90’lı yıllarda Yönetim Bilişim Sistemleri adı altında atılmaya başlanmıştır ve ilk dalga uygulamaları MRP sistemlerinin ileri versiyonu olan ERP – Kurumsal Kaynak Yönetimi yazılımları ile olmuştur. 2000’li yıllara gelindiğinde Karar Destek Mekanizmaları olarak Veri Madenciliği ve İş Analitiği gibi yazılım tabanlı analitik araçlar sayesinde şirketlerde, iş süreçleri ile ilgili derin bakış açıları sunan birçok İş Uygulaması kullanılmaya başladı.

Detaylı bilgi için: endüstri4.0@odya.com.tr

Örnek vermek gerekirse;

CRM : Müşteri İlişkileri Yönetimi – Satış verileri ile müşteri demografiklerini birleştirerek müşterilere daha iyi ürün ve hizmetler sunma, gelecekteki müşteri isteklerini tahmin ederek inovasyona dayalı katma değerli ürünler yaratma, müşteri sadakatini artırma ve yeni müşteri kazanma olanakları sunan bir İş Analitiği kavramıdır.

PLM : Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi – Özellikle üretim yapan firmalarda ürünlerle ilgili teknik çizimden geliştirme, test, üretim, bakım ve kalite gibi tüm fonksiyonel dokümanlara ilgili tüm ekiplerin eşzamanlı erişim sağlayan, disiplinlerarası ortak çalışmaya olanak veren bir yönetim aracıdır.

Veri Odaklı Bilimsel Yönetim anlayışı içinde ortaya çıkan tüm destek süreçlerinin geçirdiği evrim neticesinde günümüzde artık üretimsel ve kurumsal tüm iş süreçlerinin birbirine entegre olabileceği, tamamen bütünsel bir yapı oluşturmak mümkün hale gelmiştir. Endüstri 4.0 ile birlikte, Büyük Veri Analitiği yetenekli yazılımlar artık bambaşka olanaklar sunmaya başlayacak…

Detaylı bilgi için: endustri4.0@odya.com.tr

butunsel

Endüstri 4.0, Üretim sahasındaki en basit komponentlerden, makinalara, proseslere, işletmelere ve işletmeler topluluğuna kadar uzanan kesintisiz bir çizgi üzerinde tüm süreçlerin entegre olduğu bir altyapıyı hedefler.

Bütünsel bir yaklaşım anlayışıyla işletmelerdeki tüm veriler ortak bir havuzda toplanır, analiz edilir ve yararlı İş Uygulamaları haline getirilir.

Bütünleşik İşletme’de, tüm süreçlerle ait veriler tek bir veritabanında toplanarak, Büyük Veri Analitiği ile “Anlamlı Bilgi’ye” dönüştürülür ve  “Süreç Entegrasyonu” sağlanır. Toplam Ekipman Verimliliği ve Kaynak Kullanım Etkinliği’nin azami seviyeye çıkarılması, İşletme Maliyetleri’nin asgari seviyeye düşürülmesi için yöneticilere Karar Destek Mekanizmaları sunulur. Doğru bilgi, doğru kişiye, doğru zamanda ulaştırılır.

Detaylı bilgi için: endustri4.0@odya.com.tr

Nesnelerin İnterneti, günümüzde internete bağlı olan cep telefonları, masaüstü ve tablet bilgisayarlar gibi elektronik cihazlardan ziyade; fiziksel çevremizde bulunan herşeyin internete bağlı olduğu bir Bilgi Ağı vizyonudur.

Nesnelerin İnterneti; halen Akıllı Şehirler, Akıllı Şebekeler, Akıllı Ev Sistemleri, Otonom Sürüş gibi alanlarda kullanılmakta ve başarılı uygulamalar ile yaygınlaştırılması hızla devam etmektedir. Ancak, sanayide uygulaması henüz yalnızca az sayıda demo fabrikada mevcuttur.

Nesnelerin İnterneti’nin sanayi alanına uygulaması diğer alanlarda olduğu gibi Kablosuz Sensör Ağları vasıtasıyla olacaktır. Nesnelerin İnterneti altyapısı (yazılım) ve Kablosuz Sensör Ağları’nın (donanım) biraraya getirilmesi ile üretimde Siber Fiziksel Sistemler ortaya çıkacaktır. Makinalar Arası İletişim teknikleri yoluyla birbirleriyle haberleşen nesneler, kullanıcı tanımlı kurallar ve algoritmalar kullanarak, belirlenmiş kapsamdaki işlemleri otomatik kararlar alarak gerçekleştirecek. İşletmenin tecrübesine dayanan En İyi Pratikler çerçevesinde karar alma otomasyonu sağlanacak ve belirli koşullarda en doğru üretim aksiyonlarının istikrarlı bir şekilde alınması sağlanacaktır.

Donanım üreticileri tarafından kullanılacak haberleşme teknolojileri, altyapılar ve protokoller henüz netleşmemiştir; bu alanlarda farklı alternatiflerin rekabeti sürmektedir. 2020’ye kadar sanayide kullanılacak haberleşme ve donanım altyapılarının netleşmesine ve Endüstri 4.0 yolculuğunda ulaşılacak en üst seviye olan Siber Fiziksel Sistemler’in hayata geçirildiğine tanık olmaya başlayacağız.

Nesnelerin İnterneti altyapısı ile konvansiyonel İnternet arasında temel bazı farklar olacaktır :

-Nesnelerin internetine bağlı cihaz sayısı çok fazla olacaktır. Düşünülen kapsam içerisinde tüm süreçler için belirlenecek veri üretim noktalarına ek olarak, bitmiş mamüllerin tamamında izlenebilirliği sağlayacak bir sensör altyapısı vardır.

-Nesnelerin İnterneti’nde veri iletimi fasılalı ve paket büyüklükleri daha az olacaktır.

-Nesnelerin İnterneti’nde veri iletiminde yaşanabilecek gecikmeler daha tolere edilebilir seviyede olacaktır. Veri Üretim Noktaları milisaniye ölçeğinde değil, belirlenen aralıklarda veri alışverişinde bulunacaktır.

-Kablosuz Sensör Ağı’na bağlı noktalarda batarya ömrü ve enerji tüketimi kritik öneme sahip ve sistemin düzgün çalışması için belirleyici bir özellikte olacaktır.

Nesnelerin İnterneti alanında Dünya’nın çeşitli kuruluşları tarafından test ve demo uygulamaları devam eden ve birbiriyle rekabet eden Zigbee, Sigfox, InGenu, LoRa, Bluetooth Low E, RFID gibi farklı haberleşme altyapıları ve protokolleri bulunmaktadır. Bu süreçte hangi teknolojilerin kalıcı olacağını belirleyecek olan enerji tüketimi ve harmanlama yeteneği, veri iletim hızı, maliyet ve yaygınlık gibi faktörler olacaktır.

Detaylı bilgi için: endustri4.0@odya.com.tr

Endüstri 4.0’ın global ekonominin her noktasında tüm sektörlere uzanan bir etkisi olacağı öngörülüyor. 2020’ye kadar 50 milyar cihazın birbirine bağlı olacağı ve 20 yıl içerisinde verimlilik artışı ve maliyet düşüşleri sayesinde Trilyonlarca Dolar ekonomik katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Detaylı bilgi için: endüstri4.0@odya.com.tr

Tüsiad’ın 2016 Mart ayında Boston Consulting Group ile birlikte yayınladığı “Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği için bir Gereklilik olarak Endüstri 4.0 : Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi” isimli raporda, çarpıcı rakam ve tespitlere yer verilmiştir :

  • Sanayide yıllardır süregelen Yapısal Sorunlarımız devam etmektedir.
  • İhracatımızın, ithalata bağımlılık oranı {1fcbfdd082b6db98d07c0b68b57fc7f8cb99c03099e4885148bbd1d89bd4a427}62 seviyesinde ve artmaktadır.
  • Yüksek Teknoloji içeren ürünlerin ihracattaki payı yalnızca {1fcbfdd082b6db98d07c0b68b57fc7f8cb99c03099e4885148bbd1d89bd4a427}4 seviyesindedir. AB ülkeleri arasında bu oran {1fcbfdd082b6db98d07c0b68b57fc7f8cb99c03099e4885148bbd1d89bd4a427}10-25 arasındadır.
  • AB, ihracatımızın içinde {1fcbfdd082b6db98d07c0b68b57fc7f8cb99c03099e4885148bbd1d89bd4a427}50 paya sahiptir. Türkiye’nin ucuz işgücü nedeniyle halen sahip olduğu {1fcbfdd082b6db98d07c0b68b57fc7f8cb99c03099e4885148bbd1d89bd4a427} 2 ile {1fcbfdd082b6db98d07c0b68b57fc7f8cb99c03099e4885148bbd1d89bd4a427}23 arasındaki rekabet avantajının, Endüstri 4.0 uygulamaları nedeniyle kaybolma tehlikesi vardır.
  • Almanya’da Endüstri 4.0 alanına yapılacak 250 Milyar yatırım sayesinde üretim maliyetlerinde sağlanacak {1fcbfdd082b6db98d07c0b68b57fc7f8cb99c03099e4885148bbd1d89bd4a427} 5-8 düşüş ile birlikte 10 yıl içinde 90-150 Milyar verimlilik kazancı; 300 Milyar GSYİH artışı; {1fcbfdd082b6db98d07c0b68b57fc7f8cb99c03099e4885148bbd1d89bd4a427}6 istihdam artışı öngörülmektedir.
  • Türkiye’de Endüstri 4.0 alanına yapılacak 15 Milyar TL yatırım sayesinde {1fcbfdd082b6db98d07c0b68b57fc7f8cb99c03099e4885148bbd1d89bd4a427} 4-7 verimlilik artışı ile 10 yıl içinde 200 Milyar TL’lik GSYİH artışı yakalanabilir.
  • Katma Değerli Ürünler üretmek için Endüstri 4.0 bir gerekliliktir.

Detaylı bilgi için: endustri4.0@odya.com.tr