Endüstri 4.0 Danışmanlığı

Vizyon

Endüstri 4.0, yeni Sanayi Devrimi’nin ismi. Endüstri 4.0’ın olanaklarını kullanarak üretiminizi gelecek 10 yılda nasıl bir yerde görmek istiyorsunuz ?

Stratejiler

Şirketiniz için belirlediğiniz Endüstri 4.0 Vizyonu’na ulaşabilmek için nasıl Stratejiler geliştirmeniz gerekiyor ?

Hedefler

Farklı iş süreçlerine yönelik belirlenen her bir farklı stratejiyi gerçekleştirebilmek için SMART hedefler saptanması gereklidir.

Aksiyon Planları

Her bir hedeften sorumlu liderler, ekipleri ile birlikte bu hedefleri yakalayabilmek için net aksiyon planları oluşturmalıdır.

Detaylı bilgi için: endustri4.0@odya.com.tr

Endüstri 4.0, birçok yönetim anlayışını ve teknolojiyi bünyesinde barındıran bir şemsiye tabirdir. 4. Sanayi Devrimi’ni yakalamak isteyen şirketlerin önünde kesin hatlarla belirlenmiş, tek bir yol haritası yoktur. Öncelikle, Endüstri 4.0’ın sunduğu olanaklar kullanılarak hangi noktaya ulaşılmak istendiği net bir şekilde belirlenmelidir.

Endüstri 4.0 devrimini yakalamak uzun soluklu bir süreçtir ve kararlı bir yönetim odağı gerektirir. Şirketler vizyonlarına erişmek için gerekli stratejileri belirlemeli ve kısa-orta-uzun vadedeki hedefler ile kilometre taşlarını bu doğrultuda oluşturmalıdır.

SMART, etkinliği yaygın kabul gören bir hedef belirleme tekniğidir. Net, Ölçülebilir, Erişilebilir, Mantıklı ve Terminli hedefler belirlemek, başarılı proje uygulamaları için vazgeçilmez bir başlangıçtır. Belirlenen hedeflere ulaşmak için net aksiyon planları oluşturulmalı ve değişen işletme şartları ile kilometre taşları gözönünde tutularak kararlı bir şekilde ve takım ruhu içinde uygulanmalıdır.

ODYA Teknoloji, 11 yıllık proje yönetim deneyimini kullanarak Endüstri 4.0 Yol Haritanızı oluşturmanızda size destek verebilir, vizyonunuza adım adım ulaşmanızda çözüm ortağınız olabilir.