Uygulama Geliştirme

Özel Entegrasyonlar, Raporlar ve Arayüzler

• Sanal ya da fiziksel sunucuların anlık ve geçmişe yönelik izlenmesi
• Sunucular üzerinde çalışan uygulamaların process, servis vb. gibi parametrelerle takip edilmesi
• Şirketlerin özel yazılmış uygulamalarının takip edilmesi
• Güvenlik cihazlarının ve uygulamalarının detaylı takibi ve tek merkezden raporlanması