Otomasyon Çözümleri

KARMA BT ALTYAPILARI İÇİN VERİ MERKEZİ OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ

Kurumların günümüzde uygulanmakta olan yeni iş modellerine adapte olabilmek için 3 temel hedefleri olmalıdır; daha düşük maliyet, daha çevik organizasyonlar ve daha hızlı değer üretmek. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için üst yönetim tarafından sahiplenilen stratejik bir plan oluşturulmalı ve kararlı bir şekilde uygulamaya geçirilmelidir. Şirketler, geleneksel işleyişten yeni işleyişe geçerken mevcut BT altyapı, süreç ve servisleri ile yenilikçi olanlar arasında optimum bir denge kurmalıdır.

ODYA Teknoloji, otomasyon çözüm ailesi ile kurumlara, dijital dönüşüm yolculuklarında BT altyapı yönetimi ve iş süreçlerini otomatize etmelerini sağlayan uçtan uca çözümler sunmaktadır. Bu çözümler ile kurumlarda, bulut altyapısı ve geleneksel BT’yi bir araya getiren karma bir altyapı üzerinde performansı artırarak iş akışlarını kesintisiz kılmak, verimliliği artırmak ve maliyeti optimize etmek mümkün olmaktadır.

Otomasyon Çözüm ailesi BT bünyesindeki sunucu, veritabanı, ağ cihazları, uygulamalar ve servislere kadar baştan sona tüm süreçleri otomatize etmek, dolayısı ile maliyetleri düşürerek insan kaynağını daha katma değerli süreçlerde kullanmak mümkündür.  Otomasyon çözümleri ile verimlilik artışı, ister fiziksel sunuculara dayanan geleneksel veri merkezlerinde, ister sanal ve fiziksel sunucuların birlikte kullanıldığı ofis ve ofis dışı sistemlerde ve ister bulut bilişim sistemlerinde olmak üzere tüm veri merkezlerinde sağlanabilmektedir.

Veri Merkezi Otomasyonu ile adreslenen ihtiyaçlar:

  • Heterojen ve üretici bağımsız altyapı desteği
  • Altyapı seviyesinden uygulama seviyesine kadar tüm katmanlarda otomasyon
  • Ölçeklenebilir olması
  • Kapsamlı ve kullanıma hazır içerik kütüphanesi (iş akışı ve servis şablonları vb)
  • İç ve dış denetimlere sürekli hazır olacak şekilde uyumluluk kontrolü ve raporlaması

İş birimleri için önemli çıktılar:

  • Verimlilik artışı ve pazara giriş süresinin kısalması
  • Standartlara uyumluluğun tam olarak sağlanması
  • İnovasyona yapılan yatırımın artması

OTOMASYON ÇÖZÜM AİLESİ BİLEŞENLERİ

Server Automation Çözümü

Server Automation çözümü ile BT altyapısındaki fiziksel ya da sanal sunucularda, işletim sitemi kurulumu, yama (patch) uygulaması, uyumluluk (PCI, SOX, HIPAA vb.) ve konfigürasyon yönetimi süreçleri otomatize edilebilmektedir.

Database & Middleware Automation

Database & Middleware Automation çözümü ile BT sistemleri üzerinde çalışan veritabanı (Oracle, MSSQL, Sybase, DB2 vb.) ve Uygulama sunucusu (Weblogic, Websphere, IIS, Apache, JBoss vb.) platformlarının kurulum, yama (patch) uygulaması, versiyon yükseltme, uyumluluk (PCI, SOX, HIPAA vb.) ve konfigürasyon yönetimi süreçleri otomatize edilebilmektedir.

Operations Orchestration

Operations Orchestration Çözümü ile, BT bünyesinde gerçekleşen, günlük, rutin süreçlerin GUI üzerinden tasarlanan kontrollü akışlar sayesinde otomatize edilmesi, her ay binlerce adam-saatlik kazanımlar sağlanması mümkündür. Otomatik işleyecek olan süreçlere örnek olarak, altyapıda oluşan problemlerin otomatik çözülmesi, BT’ye ulaşan değişiklik isteklerinin otomatik olarak sistemler üzerinde uygulanması ve yeni tanımların yapılması gibi süreçler verilebilir.

Cloud Service Automation

Cloud Service Automation çözümü otomatize edilmiş bir BT altyapısı üzerine konumlandırılarak, kurumlara iç ya da dış müşterilerine servis (IaaS, PaaS, SaaS) sunabilecekleri özel bir bulut platformu oluşturma imkanı sağlar. Bu platform sayesinde, kullanıcılara özel bir portal üzerinden fiyatlandırma yapılabilecek servisler oluşturmak, bu servisleri kataloglara ayırmak ve kullanıcıların self-servis olarak taleplerinin alınmasını takiben, talebin uçtan uca otomatik bir şekilde gerçeklenip kullanıcının hizmetine sunulmasını sağlamak mümkündür.

CODAR

CODAR uygulamaların; geliştirme, test ve canlı ortamlara kurulumlarının otomatik olarak yapılmasını sağlayarak, elle yapılan ve insan hatasına açık olan operasyonu ortadan kaldırır ve devreye alımları hızlandırır. Grafiksel topoloji tasarımı sayesinde devreye alımın planlanmasının hızlıca yapılabilmesini sağlar.

Network Automation

Network Automation çözümü ile BT sistemlerindeki ağ cihazları üzerinde uyumluluk (PCI, SOX, HIPAA vb.) ve konfigürasyon yönetimi süreçleri otomatize edilebilmektedir.