Bilgi Güvenliği ve KVKK Danışmanlığı

Bilgi Güvenliği ve KVKK Danışmanlığı

Bilgi Güvenliği ve KVKK Danışmanlığı bir bütün süreç olarak kurumların içerisinde ahenk içerisinde eşzamanlı işletildiği zaman fayda sağlamaktadır.

Bilgi Güvenliği Danışmanlığı kapsamında kurumlara ait sistem, ağ ve güvenlik ihtiyaçları metodolojik bir yaklaşımla standartların kapsamları doğrultusunda ele alınarak, güvenlik seviyelerinin ölçülmesini ve iyileştirilmesini amaçlayan hizmetler bütünüdür.

Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri kurumların faaliyet alanları ve de işleyişlerine göre özel olarak tasarlanmaktadır.

KVKK Uyum Danışmanlığı kapsamında kurumların bünyelerinde, yasal uyumsuzluk nedeniyle oluşabilecek riskler tespit edilerek, her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi için teknik ve idari tedbirler ortaya konulur.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Çözümlerimiz