Success Stories

“Ziraat Bankası’nın ODYA Teknoloji ile birlikte hayata geçirdiği ve üzerinde ciddi çalışmaların yapıldığı Ağ İzleme Çözümü ile, tüm ağ cihazlarının uçtan uca izlenmesi ve gerçek zamanlı performans ölçümü yapılması sağlandı. Böylece yaşanan sorunlar ile ilgili anında haberdar olunarak, hızlı müdahale imkanının yanı sıra mevcut durumun raporlanması ve geleceğe yönelik planlamanın yapılması konularında yararlanılmaktadır. “

İlker Karagöz – İletişim Ve Altyapı Hizmetleri Yöneticisi
BT Operasyon Bölüm Başkanlığı

Ziraat Bankası, operasyonel verimliliği ve hizmet kalitesini artırmak için merkez ve şubelerde tüm ağ cihazlarmı ve ATMlerini izleyebileceği ve yönetebileceği kurumsal bir sisteme taşıma ihtiyacı duymaktaydı…

Ziraat Bankası, operasyonel verimliliği ve hizmet kalitesini artırmak için merkez ve şubelerde tüm ağ cihazlarmı ve ATMlerini izleyebileceği ve yönetebileceği kurumsal bir sisteme taşıma ihtiyacı duymaktaydı. ODYA Teknolojinin sağladığı çeşitli çözümler ile, Ziraat Bankası merkez ve şubelerde, tüm cihazların yanıt sürel-eri, gecikme oranları, CPU performansları, bellek doluluk oranları, paket kayıp yüzdeleri, donanım koşulları ve hat kullanım oranları gibi önemli performans metriklerini detaylıca ölçmekte, yönetmekte ve raporlamaktadır. Ayrıca altyapıda herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek için özel olarak konumlandırılan yük devir modülü ile yedekleme sağla-nabilmektedir. Özelleştirilmiş raporlar ile altyapı iyileştirme kararları verilebilmektedir. Ziraat Bankası BT Operasyon Bölüm Başkanı Şenol Özyurt, ODYA Teknoloji ile hayata geçirilen projeyi şöyle değerlendirdi; “Gerçek zamanlı performans ölçümü ve geleceğe yönelik planlama yapılarak olabilecek darboğazlann öngörülmesi sağlandı. Böylece proaktif altyapı yatınm planlanması yapabilmektey-iz. Doğru yatırımlar ile de, Genel Müdürlük ‘den şube seviyesine kadar tüm çalışanlarımızın gün içinde kesintisiz ve verimli çalışabilecekleri altyapı oluşturula-bilmekteyiz.”

“ODYA Teknoloji ile birlikte hayata geçirdiğimiz Solarwinds Ağ İzleme Çözümü sayesinde yönetiminden sorumlu olduğumuz tüm network ve güvenlik ekipmanlarımızın erişilebilirliğini, konfigürasyonel yönetimlerini, kapasite planlamalarını ve raporlamalarını tek merkezden ODYA destek güvencesi ile sağlamayı başardık. Oluşturduğumuz bilgilendirme ve alarm mekanizmaları ile müdahale ve çözüm sürelerini güvence altına aldık ve proaktif müdahaleler ile problem olasılıklarını azalttık.”

Yiğit Borhan

Altyapı ve Güvenlik Bölüm Müdürü

TAV Bilişim ve ODYA Teknoloji’nin, 7 ayda hayata geçirdiği proje, havalimanı işletme sürecinin takibinde daha da kapsamlı bir uzmanlığı beraberinde getiriyor. TAV Bilişim ve ODYA Teknoloji’nin 7 ay gibi kısa bir süre içerisinde hayata geçirmiş olduğu Hizmet Yönetimi Projesi, havalimanları işletmesini süreç ve uzmanlık bakımından bir üst seviyeye taşıdı. Havalimanlarındaki kesintisiz hizmet, hava ulaşımını tercih edenlerin sayısı arttıkça daha büyük bir önem kazanıyor. Bu yolda TAV Bilişim ve ODYA Teknoloji’nin hayata geçirdiği çalışma, önemli ve verimli bir iş birliğini ortaya koydu. ODYA Teknoloji, TAV Bilişim’in ihtiyaçlarını karşılamak için CA Service Desk’in her yerde kullanımını sağlayan TaBi Mobile uygulamasını tasarladı ve geliştirdi. Bu yönüyle gerçek bir başarı hikayesi oldu.

Yapı Kredi, ODYA Teknoloji’nin sunduğu kimlik yönetimi çözümüyle 17 bin kullanıcının dahil olduğu operasyonu tek merkezden sorunsuzca yönetiyor. Yapı Kredi, yeniden belirlediği Kimlik Yönetimi ihtiyaçları kapsamında, çalışmaları daha da otomatize edecek, minimum hata ile doğru ve en kısa zamanda gerekli tüm güncellemeleri sistemde aktif duruma getirecek, en önemlisi bunları düzgün bir şekilde raporlayabilecek ve iş akışlarına sahip “Self Service” yapısını kullanan bir projeyi hayata geçirdi.